201507.13
Off
0

Children and protection of children’s rights

by in Blog

According to Convention on the Rights of the Child in article 1 is defined as, child , in accordance with this agreement unless majority is attained at an earlier age, under the law  applicable to the child, every person is considered a child until the age of eighteen. And in Article 2 the obligations of…

201506.23
Off
0

35. Category Notification Of Change

by in Blog

19.10.2011 tarihli tebliğ ve 27.10.2011 tarihinde Türk Patent Enstitüsü’nde yapılan toplantıda Markalar Daire Başkanı Mustafa Dalkıran tarafından paylaşılan bilgiler ışığında; 35. Sınıf açısından meydana gelen değişiklikler, bu durumun tescilli markalar açısından doğuracağı sonuçlar ve markaların korunması açısından alınabilecek önlemlere ilişkin görüşlerimiz aşağıda yer almaktadır. Öncelikle belirtmek gerekir ki, yapılan bu değişiklik “tanınmış marka”lar açısından geçerli…

201506.23
Off
0

Insured Missing Day Statement

by in Blog

Bilindiği gibi uygulamada işçilerle yapılan sözleşmelerin niteliği gereği (kısmi süreli iş sözleşmesi vs.) ya da başkaca nedenlerle sigortalı çalışanın sigorta primleri SGK 30 günden az olarak bildirilmektedir. Ancak bu halde SGK bildiriminde yapılan hatalar nedeni ile eksik günler daha sonra kurum tarafından tespit edilerek bu günlere ilişkin prim tahakkuku yapılmaktadır. Bu nedenle konuya ilişkin dikkat…

201506.23
Off
0

Overtime Tracking By Fingerprint

by in Blog

Parmak izi ile mesai takibi uygulaması, “kişisel bilgilerin gizliliği” ilkesine aykırı olduğu iddiası ile son dönemde yoğun olarak eleştirilmektedir. Konunun açıklığa kavuşturulabilmesi adına uygulamanın başta Anayasanın ilgili hükümleri, sair mevzuat ve Türk iç hukukunda üstünlüğü kabul edilen Uluslararası Sözleşmeler açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Çalışanın parmak izinin kişisel bilgilerden olup olmadığının tespiti açısından öncelikle “kişisel bilgi” kavramının…

201506.23
Off
0

Emotional Abuse At Work

by in Blog

Başbakanlık tarafından 19.03.2011-27879 tarih ve sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan “İşyerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi Konulu Genelge” ile Türk iş mevzuatında düzenlemesi bulunmayan kavramın çerçevesinin çizilebilmesi amaçlanmıştır. “Mobbing” sözlük anlamı olarak toplu halde saldırı anlamına gelmektedir. Her ne kadar İş Kanunu’nda düzenlenmiş bir kavram olmasa da gerek Yargıtay İçtihatları gerekse Yabancı Hukuk düzenlerinden emsal alınan…